Dernek Başkanı

Mardin Midyat doğumlu, İktisat Fakültesi mezunu olup Atakgroup Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı.
Ömerlili’ ler derneği yönetim kurulu üyesi olup, İzmir Mardinliler Federasyonu 2015/2016 dönemi gençlik kolları başkanlığını yapmış ve MARVAK Üyesi.

2016/12 döneminde ise İmgiad ( İzmir Mardinli Genç İş Adamları Kurucu Başkanı olmuş halen bu görevi yürütmektedir.